Vilkår og Betingelser

1.Generellt

1.1 Hvordan fungerer det?

Når en Kunde anmoder om vores bedste pris på et valgte hotel, opretter vi samtidig automatisk en side til Kunden , en Request- eller Reservation- Side , som man kan logge ind på med et link og adgangskode , der bliver automatisk tilsendt til Kundens angivne email-adresse. På sin Reservation/request-side finder Kunden alt information om sin anmodning : de gældende pris , betalingsfrist, ændrings - , afbestillings- og udeblivelsesregler. Man kan også betale sit ophold , anmode om ændringer, bestille tilvalg , notere særlige ønsker til værelse , mad , etc.

Når statussen for en reservationsanmodning ændres (som regel i løbet af de næste 24 timer), får Kunden straks en e-mail-meddelelse. Reservationsstasus ændres også fx. når reservationen er betalt , så får Kunden straks en besked via e-mail. Man kan altid komme til sin reservation på sin Reservation-side hvor kan man følge statussen for sin reservation eller anmodning. 

2. Aftale

En reservation bliver først bindende for begge sider, når CheckMyHotel har modtaget Kundens betaling. Når Kunden har betalt en reservation anses Kunden for at have accepteret og godkendt tilbuddet fra CheckMyHotel samt de gældende betalings-, ændrings- , afbestillings- og udeblivelsesregler der gælder for det pågældende reservation. De generelle afbestillings- og udeblivelsesregler for hver reservation findes på Kundens reservationsside. Vi anbefaler at Kunden gennemlæser reservationens regler for evt. ændring , afbestilling og udeblivelse grundigt inden Kunden gennemfører sin betaling.

Det er Kundens ansvar at angive de korrekte antal gæster , gæstens navn samt at opgive korrekt e-mail-adresse.

3. Betaling

Betaling foregår online via vores betalningsterminal. (direkte med kredit/debitkort eller netbank) For en sikker og fortrolig behandling af Kundens kort oplysninger, benytter vi SSL-certificeret betalingsløsning.

OBS Reservationen skal betales inden udløb af den frist, der er fastsat i det pågældende reservationsvilkår. Hvis Kunden ikke betaler inden fristens udløb, bortfalder/annulleres reservationen automatisk.

4. Voucher

Når Kunden har betalt sit ophold, får Kunden en automatisk e-mail-meddelelse om, at hotel voucheren er klar til at blive printet ud. For at hente og printe voucheren skal man logge ind på sin Reservation-side. Hotelvoucheren er et værdi-dokument, der gælder som betaling for opholdet. Den skal medbringes og benyttes ved check-in på hotellet ved ankomst.

5.Afbestilling

Afbestilling af reservation kan kun ske i henhold til den pågældende reservations afbestillingsregler.
Hvert hotel har sin egen specifik afbestillingspolik og egne specifikke afbestillingsregler. Tidsfristen for annullering af en reservation fremgår af den reservation betingelser på den Kundens Rereservation-side. Kunden skal huske først at tage sin endelige beslutning , når hun/han har sat sig grundigt ind i den pågældende reservations afbestillingsregler som findes på sin Reservation-side. .

Kunden kan annullere en reservation på en af følgende måder:

a. Kunden kan enten sende en besked til CheckMyHotel ved at skrive dette i kommentarfeltet, eller sende en e-mail til office@checkmyhotel.net

b. Hvis Kunden ikke betaler inden udløb af den frist, der er fastsat i det pågældende reservationsvilkår, annulleres reservationen automatisk.
Ved en rettidige annulering (inden for den tidsfrist, der er angivet i reservationens afbestillingsregler), ifald reservationen er blevet betalt, tilbagebetaler CheckMyHotel det for reservationen erlagte beløb, dog fratrukket betalingskortgebyret (if. pkt.13. Gebyrer). Betalingskortgebyret tilbagebetales ikke.

Tilbagebetaling sker på samme måde som Kunden har betalt.
Ved annullering efter udløb af den i reservationen anførte annulleringssfrist , nævnt i afbestillingsreglerne , så vil hotellet opkræve et strafgebyr i henhold til den pågældende reservations afbestillingsregler som findes på sin Reservation-side.

Beløbet der er blevet betalt vil blive refunderet, dog fratrukket gebyret i henhold til den pågældende reservations afbestillingsregler som findes på Kundens Reservation-side.

6. Ændring

Ændring i en reservation kan kun ske i henhold til den pågældende hotels ændringsregler. Tidsfristen for ændring af en reservation fremgår af reservation betingelser på Kundens Reservation-side. Når tidsfristen, der er angivet i reservations betingelserne, er overskredet, så vil hotellet ikke længere acceptere anmodninger om ændringer i reservationen. Kunden skal huske først at tage sin endelige beslutning, når hun/han har sat sig grundigt ind i booking vilkårene som findes på sin Reservation-side.

Muligheden for evt. ændring i en reservation (dato, navn, værelsetype, måltider, etc.) afhænger altid af hotellets nuværende tilgængelighed, priser, og vilkår. Det er muligt at prisen er forskellig fra den oprindelige fx. hvis Kunden ændrer datoerne, eller antallet af gæster , værelsestypen etc.. Prisen afhænger af hotellets nuværende tilgængelighed og pris på den valgte ankomstdato og kan variere også afhængig af sæson , værelsestype, antal gæster etc.

Ændring af navn fx. på en af gæsterne er gratis , medmindre andet fremgår af gældende reservations vilkår som findes på Kundens Reservation-side.

Evt. ændring i reservationer der ikke kan refunderes er ikke muligt .
Hvis Kunden beslutter sig ved ankomsten for ikke at benytte sin reservation, eller kun at benytte en del af den, så har hotellet ret til at få erstatning i henhold til sin egen specifik afbestillingspolik. Det beløb, for de ubrugte overnatninger, blive refunderet kun mod forevisning af et underskrevet og stemplet dokument fra hotellet som bekræfter hotellets samtykke at refundere beløbet for de ubrugte overnatninger.

Hvis Kunden ikke dukker op til den første overnatning for sin reservation, men planlægger at tjekke ind til efterfølgende overnatninger, skal Kunden enten tage kontakt til overnatningsstedet eller til CheckMyHotel (ved at skrive dette i kommentarfeltet, eller sende en e-mail til office@checkmyhotel.net) senest på den oprindelige indtjekningsdato for at forhindre afbestilling af hele reservationen.

Hvis Kunden ikke melder disse ændring i reservationens ankomstdato hos CheckMyHotel eller hotellet, kan hele reservationen blive afbestilt og markeret som No-show (Udeblivelse) og man får kun udbetalt refusion i henhold til det pågældende reservations betingelser som oplyst under sin reservationsvilkår.

Enkelte hotelværelser - typisk specielle tilbud , markeret som ”ikke refunderbare” kan ikke annulleres eller ændres, da de ikke-refunderbare reservationer har fordelagtige priser. Vi anbefaler at man vælger en reservation til en fleksibel pris dvs. med mulighed for senere afbestilling, hvis hotelopholdet er endnu ikke helt sikkert.

7. Udeblivelse /No-show

Hvis Kunden ikke dukker op på hotellet (også kald No-Show), og det sker uden at Kunden har kontaktet CheckMyHotel indenfor den afbestillingsfrist, der er angivet af hotellet i reservationsbetingelserne, markerer hotellet reservationen som No-Show (Udeblivelse) så har hotellet krav på fuld pris for hele opholdet. Pågældende reservations udeblivelse regler findes under Kundens reservationsvilkår på sin Reservation-side.

8. Ansvar

CheckMyHotel formidler hoteller gennem flere hotelagenter og agerer som mellemled i kontraktindgåelsen mellem Kunden og leverandøren/hotellet. CheckMyHotel kan under ingen omstændigheder ændre reservationbetingelserne der er fastlagt af den enkelte hotel/udbyder/leverandør .

CheckMyHotel funktion begrænser sig udelukkende til at være formidler / mellemled mellem Kunden og overnatningsstedet og at videregive alle oplysninger om Kundens reservation til det pågældende overnatningssted. CheckMyHotel er derfor ikke ansvarlig for fejl, forglemmelser, garantier eller aftaler/løfter/løftebrud, der er indgået mellem hotellet og den Kunden eller uagtsomhed fra vores udbyderes side. CheckMyHotel kan ikke stilles til ansvar for materielle tab , personlige skader, død eller andre skader, hvad enten de er af økonomisk eller af anden karakter, der er forårsaget af tredjepart (f.eks. hotelagenterne eller hotellerne) eller deres ydelser.

Hvert hotel er selvstændigt ejet og drevet og forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre eller opsige nogle eller alle regler og vilkår eller at foretage ændringer i tilbudte ydelser eller faciliteter eller ændringer i volumen af tilbudte gratis eller complimentary ydelser uden forudgående varsel. CheckMyHotel tager derfor intet ansvar, økonomisk eller på andre måder, hvis der er fejl eller udeladt information i hotel beskrivelserne eller andre fejl eller ændringer, som er forårsaget af udbyderes side(hotelagenterne eller hotellerne). Kunden bør altid kontrollere den tilgængelige information på hotellets egen hjemmeside inden hun/han han betaler et hotelophold. Det er hotellernes eget ansvar at denne information er fuldstændig korrekt og opdateret.

CheckMyHotel kan ikke gøres ansvarlig for fejl, omstændigheder eller ændringer , som vi er uden indflydelse på. Fx. for lukning af veje, butikker, restauranter, pools, lifte og lignende, og heller ikke for andre begivenheder, som ligger uden for vores kontrol.
CheckMyHotel kan endvidere ikke gøres ansvarlig, hvis en booking/anmodning/forespørgsel ikke kan gennemføres som følge af tekniske problemer.

9. Ændringer på foranledning af hotellet/leverandøren forårsaget gennem uforudsete omstændigheder

Hotelagenterne/hotellet har ret til at ændre en reservation til et ligeværdigt hotel. Kunden vil blive informeret så hurtigt som muligt, efter at ændringen er foretaget. Der ydes ingen kompensation i dette tilfælde.

Ved ekstreme forhold kan en reservation blive annulleret. Kunden vil blive informeret så hurtigt som muligt og evt. bliver Kunden tilbudt et alternativ hotel i samme kvalitet ellers vil Kunden få eventuelle betalinger refunderet. Kunden har dog ikke krav på yderligere kompensation.

10. Reklamation/Klage

Hvis Kunden har noget at klage over opholdet, skal Kunden altid straks kontakte hotelreceptionen/ hotelpersonalet, således at fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for Kunden.

Kunden skal gøre det, mens hun/han er på hotellet, fortrinsvist på et tidspunkt af døgnet, hvor hotellet har en teoretisk mulighed for at rette op på fejlen. Hotellets personale vil altid gøre alt for at sikre, at gæsterne er tilfredse, når de forlader hotellet, og hvis der er klager, reagerer de omgående. En række hotelkæder yder i kunderne nogle former for kompensation hvis de er utilfreds.Vær venligst opmærksom på at det er en betingelse, at gæster rapporterer deres utilfredshed under selve opholdet.

Hvis fejlen/manglen ikke kan løses af hotellet under opholdet, skal Kunden sørge for at få en skriftlig redegørelse fra hotellet med bekræftelse fra hotellet, at fejlen/manglen ikke kunne løses fra hotellets side under opholdet.Denne skal fremsættes over for CheckMyHotel pr mail office@checkmyhotel.net.

Hvis Kunden har en klage over et ophold købt hos CheckMyHotel, kan Kunden også klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
eller kan EU-Kommisionens online klageportal benyttes på http://ec.europa.eu/odr 

11. CityTax.

På visse destinationer skal betales miljøafgifter og lokal turistskat , som fastlægges af de lokale myndigheder og betales af den Kunden på stedet direkte til receptionen.

12. Forsikring

Det blå EU-sygesikringskort skal bruges på rejser i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, men dækker ikke uden for Europa, så Kunden generelt er bedre stillet med en rejseforsikring når man er på rejse uden for Europa. Vi tilbyder ikke tilkøb af rejse- og afbestillingsforsikring, derfor anbefales det, at Kunden kontakter et forsikringsselskab.

13. Gebyrer

CheckMyHotel er en gratis ydelse.
CheckMyHotel tillægger ikke gebyrer, som fx. reservationsgebyr, til værelsesprisen, så Kunden betaler ikke noget gebyr til CheckMyHotel.
I forbindelse med Kundens betaling med kort opkræves Kunden et betalingskortgebyr. Betalingskortgebyret tilfalder ikke ChekMyHotel men udbyderen af betalingskortsystemet. Betalingskortgebyret tilbagebetales derfor ikke til Kunden ved rettidig annullering og refusion til Kunden af allerede erlagt betaling for et ophold.

14. Fortrydelsesret

Der gælder ikke fortrydelsesret ved køb af hotelophold , da denne ydelse er undtaget fra reglerne om fortrydelsesret i forbrugeraftaleloven, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12 (Hotel, mv.)

15. Visum, pas og vaccination

Det er Kundens ansvar at kontrollere visum-, pas og vaccinationsregler for pågældende lande , samt at varetage at pas og visum, også transitvisum, er gyldige for det relevante tidsrum og relevante lande og at betale for disse eventuelle omkostninger. Yderligere oplysninger kan findes på www.um.dk

16. Aldersbegrænsning

Kunden skal være fyldt 18 år for at handle hos CheckMyHotel.
Visse hoteller tillader ikke børn under 18 år uden værge eller skriftlig tilladelse fra værge. Kunden skal kontakte hotellet direkte for at få mere information.

17. Prisændringer

CheckMyHotel tager forbehold for eventuelle prisændringer, der kan opstå i forbindelse med uforudsete ændringer i moms, skatter, afgifter, valutakurser, datafejl, force majeure og andre ekstreme påvirkninger, som er uden for vores kontrol.

18. Cookies

CheckMyHotel bruger IKKE cookies for at udspionere  brugerne . Dvs. at CheckMyHotel indhenter ikke og indsamler ikke nogle af brugerens personlige data eller oplysninger bl.a. brugerens indstillinger, indhold og interne server data, eller andre data brugt af webserveren af vores Kunder gennem cookies.

19. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Hos CheckMyHotel har høj prioritet beskyttelsen af personlige oplysninger og personlig integritet . Til beskyttelse og behandling af personlige oplysninger følger CheckMyHotel loven om personoplysninger. På CheckMyHotels websted bedes Kunden om at oplyse personlige data for at booke et ophold. Den type personoplysninger, som indsamles er: navn, evt.telefonnummer og e-mail-adresse. Vi deler oplysninger kun med vore leverandører /udbyder/ hoteller i forbindelse KUN med Kundens reservation.

***
ChekMyHotel forbeholder sig ret til ændring af disse vilkår og betingelser.